Demokrat Parti
True
» 31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ İLE İLGİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN 1036 NOLU KARARI..

  1. Aday olmak isteyen;

     • Hâkimler ve savcılar,

     • Yüksek yargı organları mensupları,

     • Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

          • Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

     • Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

     • Subay ile astsubaylar, • Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

     • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

      en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

 

 2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

 

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine,

 

Karar verilmiştir.